Spørsmål og svar

Hva er U-verdi?

U-verdien angir hvor god varmeisolasjonen er.
 Jo lavere U-verdi, desto bedre varmeisolasjon.
 For hver tiendedel vinduets U-verdi reduseres, får du en årlig energibesparelse på 10 kWh per m2 vindusareal. For mer informasjon, se glassportal.no.

Hvordan finner jeg riktige mål (ved bestilling av vinduer og dører)?

Alle målene skal inkludere karm eller eventuelt den totale åpningen i veggen. Ved bestilling skal det oppgis bredde x høyde inkludert karm.

Hva er kravene til et rømningsvindu?

I åpen stilling må vinduet ha en fri åpning der høyde og bredde til sammen utgjør minst 1,5 meter.
 Bredden må samtidig være minst 0,5 meter og høyden minst 0,6 meter.

Hvorfor oppstår det kondens på vinduene mine?

Gode vinduer med lav u-verdi slipper gjennom mindre varme. Da blir glasset varmere på innsiden og kaldere på utsiden. Inne blir det da mindre kaldras og mindre kondens på den innvendige siden. På utsiden av vinduene vil det oftere bli kondens. Dette skjer særlig på sen høst eller tidlig vinter på kalde og klare netter med høy luftfuktighet. For mer informasjon, se glassportal.no.

Bør jeg vurdere glass utover det som standard?

I mange tilfeller kan det være lurt å vurdere behovet for spesialglass. Nedenfor finner du en oversikt over de mest brukte glasstypene i dag, med en beskrivelse av hvilke behov de dekker.

Energiglass (dagens standard)

Energiglass omfatter ett energibelegg på 2-lags glass og to energibelegg på 3-lags.
 Dette gjennomsiktige belegget er spesielt konstruert for at sollys og varme skal overføres fra solen og inn i rommet, men reflekterer samtidig fra innsiden – slik at det varmer både luft og gjenstandene i rommet. Energiglass kan kombineres med andre typer glass, som for eksempel lyd-/støydempende glass, sikkerhetsglass og selvrensende glass.

Brannglass

Brannglass hindrer at røyk og flammer sprer seg gjennom glass, og kan også hindre varmestråling gjennom glass. Ulike typer brannglass er klassifisert etter tidsperspektiv, generelt 30+60 minutter, og om de hindrer kun røyk og flammer, eller røyk, flammer og varmestråling.

Lyd-/støydempende glass

Dagens standard (3-lags) reduserer med ca 32-34 dB.
 Godt isolerte vinduer med ekstra støydemping gir god bokomfort. En demping av støynivå på 6-8 dB oppfattes som halvering av støy.
 Lydglass kan kombineres med andre typer glass.

Lys- og varmeregulerende glass/solglass

For mye varme eller lys som slippes inn i et rom kan gi områder som er ubehagelige å oppholde seg i. Solbeskyttende glass kan brukes til å kontrollere dette. 
Solbeskyttende glass slipper inn nesten like mye lys som vanlig glass, men stenger ute over to tredjedeler av den totale solvarmen.

Sikkerhetsglass

Sikkerhetsglass leveres for mange formål, blant annet beskyttelse (mot fall, sammenstøt, innbrudd, trykkbelastning m.m.). De to meste brukte typene er:

Laminert glass

Består av flere tynne lag med glass limt sammen med et eller flere mellomlag av plast. Laminert glass kan lages av flere glasslag og flere plastlag av ulike typer, tilpasset ulike behov. Når laminert glass knuses holder plasten glasspartiklene sammen, slik at man unngår at biter faller ut av rammen.

Herdet glass

Er omtrent 4-6 ganger sterkere en vanlig glass med samme tykkelse. Når herdet glass knuses blir partiklene små og relativt ufarlige, men glasset holdes ikke sammen.